Welke maatregelen nam de overheid al?

De energieprijzen zijn wat ze zijn: torenhoog. Toch nam de overheid al enkele maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de energiefactuur wat verlicht wordt.

Maatregelen van de federale overheid

De federale overheid nam in verband met de energiecrisis een aantal maatregelen. Bekijk hier het meest recente overzicht.

 • Het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit dat tijdelijk ook voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend, werd verlengd in de tijd en geldt momenteel tot 31 maart 2023.
 • Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit en gas van 21% naar 6%.
 • Er is een verwarmingspremie van 100 euro per elektriciteitsaansluiting. Die premie werd automatisch verrekend in jouw energiefactuur.
 • Gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk, is er een eenmalige cheque van 300 euro per adres.
 • Er komt ook een steunmaatregel van 205 euro voor wie met pellets verwarmt. Meer details zijn hierover nog niet bekend.
 • Wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021), krijgt van november 2022 tot maart 2023 elke maand een korting op de gasfactuur (135 euro per maand) en op de elektriciteitsfactuur (61 euro per maand). Dit zal berekend worden op voorschotfacturen voor het einde van het jaar. Er zijn wel inkomensvoorwaarden aan verbonden. Bij mensen met een hoog inkomen, zal de korting worden teruggevorderd via de belastingen. Deze steunmaatregel geldt ook niet voor wie al recht heeft op een sociaal tarief.

Voor ondernemers

 • Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen een beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.. Dat stelsel is soepeler dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
 • Zelfstandigen die beslissen om hun activiteit te onderbreken of stop te zetten als gevolg van de energiecrisis, kunnen rekenen op een 'Tijdelijk overbruggingsrecht energie'.
 • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen en voor fiscale schulden.
 • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen.
 • Uitstel van betaling van belastingen.
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek.
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen.
 • Aanpassing investeringsscope Belgian Recovery Fund om de solvabiliteit van de ondernemingen te beschermen.
 • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december.
 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier.
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s.
 • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.

Meer informatie in dit nieuwsbericht: Bedrijven krijgen steun voor hoge energiekosten en energietransitie. Deze steun is nog niet operationeel.

Maatregelen van de Vlaamse overheid

Ook de Vlaamse overheid nam maatregelen naar aanleiding van de hoge energiefacturen. Bekijk hier het meest recente overzicht.

 • Voor doe-het-zelvers is er een tijdelijke dak- en zoldervloerisolatie voor facturen tussen 1 juli 2022 en 30 april 2023. De premie is 6 euro per m2, uitgezonderd voor ‘beschermde afnemers’ die een hogere premie krijgen. De R-waarde van het materiaal moet wel minstens 4,5 zijn.
 • De doelgroep met de laagste inkomensgrens wordt uitgebreid voor de Mijn Verbouwpremie. De inkomensgrens voor deze categorie wordt verhoogd met 10% voor aanvragen vanaf 2023.
 • De renteloze Mijn Verbouwlening kan je nu ook aanvragen als je nog niet gedomicilieerd bent in de woning waarvoor je de lening aanvraagt. Je moet er wel binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn.
 • Uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een gratis energiescan.
  • Via het Energiehuis: iedereen met een inkomen dat binnen de laagste inkomenscategorie valt van de Mijn Verbouwpremie.
  • Via het Welzijnshuis: op basis van een doorverwijzing van een medewerker.
 • Uitbreiding van het afsluitingsverbod: tussen 1 november 2022 en 30 april 2023 mag de netbeheerder niemand van de elektriciteits- of aardgastoevoer afsluiten of de minimale levering voor elektriciteit uitschakelen.
 • Verhoging van het noodkrediet voor klanten bij de netbeheerder Fluvius.
 • Een minimale levering voor klanten bij de netbeheerder die elektrisch verwarmen.
 • De indexering van de huurprijzen wordt beperkt voor zeer slecht geïsoleerde huurwoningen.

Voor ondernemers

Ook de Vlaamse overheid voorziet een aantal steunmaatregelen om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens crisissituaties.

 • Steunpakket energiekosten: er wordt steun voorzien voor ondernemingen die in 2021 minstens € 7.500 aan energie-uitgaven hadden. Ook voor meer energie-intensieve bedrijven zal steun worden voorzien. Er gelden echter strikte voorwaarden om hierop een beroep te kunnen doen.
 • De overbruggingslening is momenteel beschikbaar voor Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben n.a.v. de Oekraïnecrisis. Naar aanleiding van de energiecrisis zal deze lening worden uitgebreid door het maximaal ontleenbare bedrag voor kmo’s op te trekken tot € 750.000. Parallel wordt een nieuwe, uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt. Die lening zal ook voor grote ondernemingen beschikbaar zijn, en toelaten om tot maximaal € 2 miljoen te ontlenen met een looptijd van 6 jaar.

Meer informatie in dit nieuwsbericht: Bedrijven krijgen steun voor hoge energiekosten en energietransitie. Deze steun is nog niet operationeel.