Heb ik recht op sociaal tarief?

Als je recht hebt op sociaal tarief, betaal je het minst voor het verbruik van gas en elektriciteit.

Automatische toekenning

Het recht op sociaal tarief wordt om de 3 maanden automatisch toegekend door de leverancier. Controleer zeker of jouw naam op de factuur identiek dezelfde is als de naam op jouw identiteitskaart! Als dat niet het geval is, gebeurt de toekenning niet automatisch! Neem in dat geval contact op met je leverancier.

Wie heeft altijd recht op sociaal tarief?

Je kan om verschillende redenen recht hebben op het sociaal tarief. Enkele voorbeelden:

  • Je hebt recht op een leefloon of inkomensgarantie
  • Je krijgt een specifieke tegemoetkoming voor een handicap
  • Je krijgt als oudere een inkomensgarantie
  • Je bent een sociale huurder die verwarmt met een gemeenschappelijke aardgasinstallatie

Wie heeft tijdelijk recht op sociaal tarief (tot 31 maart 2023)?

Tot en met 31 maart 2023 hebben personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, tijdelijk ook recht op het sociaal tarief.

Deze verhoogde tegemoetkoming is een steunmaatregel die door de mutualiteiten of ziekenfondsen wordt toegekend aan personen die bepaalde sociale uitkeringen ontvangen of aan personen met een inkomen onder een bepaalde grens.

Veel mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming maar weten het niet. Is jouw (gezins)inkomen laag? Ga dan zeker eens langs bij de mutualiteit om te kijken of je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming. Het kan even duren voor de administratie in orde is, maar de sociale voordelen tellen terug in de tijd.

Met deze vragenlijst van de overheid kan je nagaan of jij recht hebt op sociaal tarief.

Vul de vragenlijst in